Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej – terapeuta (usługa społeczna)

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Alwerni zaprasza do składania ofert na realizację usługi społecznej w zakresie: przygotowania programów i prowadzenia grup wsparcia o charakterze psychologiczno-edukacyjnym dla mieszkańców Gminy Alwernia – w wymiarze maksymalnie 72 godzin. Oferty należy składać na adres e-mail: mkubica@cus-alwernia.pl lub w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Alwerni, ul. Z. Gęsikowskiego 7, 32-566 Alwernia do dnia 18.06.2024 […]

Więcej