Skip to content

Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży

IMG_20211124_123542

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ALWERNI

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4

32-566 Alwernia

(budynek Szkoły Podstawowej w Alwerni – wejście od parkingu)

tel. 507 737 430

Placówka Wsparcia Dziennego utworzona została w ramach projektu nr RPMP.09.02.01-12-0163/18, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.