Skip to content

Program „Złota Rączka dla seniora”

Projekt socjalny „Złota rączka dla seniora”

oraz

zadanie – zatrudnienie specjalisty obsługi informatycznej

finansowane są ze środków budżetu państwa.

Projekt socjalny „Złota rączka dla seniora” ma na celu wsparcie osób starszych i samotnych w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania poprzez pomoc w usuwaniu drobnych usterek, wymiany żarówki, myciu okien, naprawy sprzętu AGD itp.

Z kolei celem zatrudnienia specjalisty obsługi informatycznej na potrzeby pracowników MOPS/CUS jest poniesienie jakości działalności Ośrodka (CUS) poprzez profesjonalizację wykorzystania systemów informatycznych, w tym w zakresie sprawozdawczości.

Kwota dofinansowania: 33 062 zł

Okres realizacji: 1.01.2021 – 31.12.2021 r.

Osoby zainteresowane pomocą w tej formie proszone są o kontakt z pracownikami CUS 12 283 30 31.


 

Projekt socjalny „Złota rączka dla seniora” (edycja 2022 r.)

finansowany ze środków budżetu państwa.

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego – utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej w obszarze:

1. Projekt socjalny „Złota rączka dla seniora” ma na celu wsparcie, aktywizację i poprawę jakości życia seniorów – wsparcie osób starszych i samotnych w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania poprzez pomoc w usuwaniu drobnych usterek, wymiany żarówki, myciu okien, naprawy sprzętu AGD itp – KONTYNUACJA PROJEKTU z 2021 r.

2. Podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez profesjonalizację wykorzystania systemów informatycznych, w tym w zakresie sprawozdawczości – zatrudnienie specjalisty do obsługi informatycznej.

3. Podniesienie jakości działalności ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych – zatrudnienie specjalisty do obsługi prawnej Ośrodka.

Kwota dofinansowania: 34 008,00 zł

Całkowita wartość zadania: 42 510,00 zł

Okres realizacji: 1.01.2022 – 31.12.2022 r.

 


 

Projekt socjalny „Złota rączka dla seniora”
finansowany ze środków budżetu państwa.

(edycja 2023 r. – kontynuacja projektów z 2022 r.)

 

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego – utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej w obszarze:

1. Projekt socjalny „Złota rączka dla seniora” ma na celu wsparcie, aktywizację i poprawę jakości życia seniorów – wsparcie osób starszych i samotnych w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania poprzez pomoc w usuwaniu drobnych usterek, wymiany żarówki, myciu okien, naprawy sprzętu AGD itp

2. Podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez profesjonalizację wykorzystania systemów informatycznych, w tym w zakresie sprawozdawczości – zatrudnienie specjalisty do obsługi informatycznej.

3. Podniesienie jakości działalności ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych – zatrudnienie specjalisty do obsługi prawnej Ośrodka.

Kwota dofinansowania: 19 262,00 zł

Całkowita wartość zadania: 24 007,50 zł

Okres realizacji: 1.01.2023 – 31.12.2023 r.