Skip to content

Opieka wytchnieniowa

Resortowy program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”
finansowany ze środków budżetu państwa

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
    – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Kwota dofinansowania: 83 220 zł

Okres realizacji: 1.01.2021 – 31.12.2021

Jeśli jesteś opiekunem osoby niepełnosprawnej i potrzebujesz wsparcia w/w formie skontaktuj sie z pracownikami CUS 12 283 30 31.