Skip to content

Dodatek gazowy 2023 – refundacja VAT

Stosownie do ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. ustawa o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych gospodarstwa domowe, które ogrzewają dom gazem mogą ubiegać się o dodatek gazowy.

Podstawowe warunki:

  1. Główne źródło ogrzewania w domu jest zasilane gazem. Refundacja nie przysługuje osobom, które mają w domu wyłącznie kuchenki gazowe czy wykorzystują to paliwo jedynie do podniesienia temperatury wody.
  2. Piec gazowy został zgłoszony lub wpisany do CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków).
  3. Gospodarstwo domowego spełnia wymóg kryterium dochodowego – analogicznie jak w przypadku m.in. dodatku osłonowego. Refundacja kosztów poniesionych na podatek VAT w rachunkach, czyli dodatek gazowy w 2023 roku przysługuje przy średnim comiesięcznym dochodzie na osobę nieprzekraczającym:
  • 2100 zł – w gospodarstwie jednoosobowym;
  • 1500 zł – w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.
    (wnioski złożone do 31.07.2023 r. są rozpatrywane na podstawie dochodów z roku 2021, od dnia 1.08.2023 obowiązującym rokiem bazowym będzie – 2022 r.)

Zwrot 23 proc. VAT-u od ceny gazu obowiązuje przez cały rok, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia 2023.

O refundację można wnioskować po uzyskaniu i opłaceniu pierwszej faktury za gaz w tym roku.

Do wniosku o dodatek gazowy będziemy musieli załączyć następujące dokumenty:

  • kopię umowy podpisanej z dostawcą na zakup gazu (wnioskodawca powinien być odbiorcą ostatecznym),
  • kopię faktury potwierdzającej jego zakup (począwszy od stycznia 2023 r.),
  • dowód opłacenia faktury.

Wnioski o dodatek gazowy w 2023 roku trzeba złożyć w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury od dostawcy gazu.

Wnioski można składać w Centrum Usług Społecznych w Alwerni  lub elektronicznie (korzystając m.in. z aplikacji mObywatel).

Wniosek do pobrania:

1. Wniosek_o_wyplate_refundacji_podatku_VAT (edytowalny)

2. Wniosek_o_wyplate_refundacji_podatku_VAT

UWAGA!

Składając wniosek po raz pierwszy należy uzupełnić Załącznik nr 1

Jeżeli członkowie rodziny uzyskali dochód niepodlegający opodatkowaniu uzupełnić również  Załącznik nr 1A.
Jeżeli członkowie rodziny uzyskali dochód z gospodarstwa rolnego – Załącznik nr 1B.

Wypełniamy również Załącznik nr 2, jeśli przekazana faktura obejmuje okres wykraczający poza 2023 rok (np. część grudnia 2022)