Skip to content

AKTUALNOŚCI

 

 

 

Administratorem danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Alwerni ul. Zb. Gęsikowskiego 7,  32-566 Alwernia, tel. 12- 283 30 31, reprezentowany przez Dyrektora.  

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Alwerni wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@mops.alwernia.pl lub pod nr telefonu 12 283 30 31 w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej http://cus-alwernia.pl/ oraz w BIP https://bip.malopolska.pl/mopswalwerni,a,2017414,rodo.html