Program Opieka Wytchnieniowa Edycja 2022

Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2022 wsparcie dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej.  

Więcej