Skip to content

Korpus Wsparcia Seniorów

korpus

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Jest także odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

  • Moduł I, w którego realizację należy zaangażować wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, którzy świadczyliby codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.
  • Moduł II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”, m.in. poprzez zakup usługi
    wsparcia w postaci opasek bezpieczeństwa wraz z obsługą systemu
    .

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi wsparcia w formie opaski bezpieczeństwa proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Centrum Usług Społecznych w Alwerni osobiście lub pod nr telefonu 12 283 30 31 lub 12 306 55 05.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Zachęcamy Mieszkańców Gminy Alwernia do zapoznania się z PROGRAMEM OSŁONOWYM „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022:

UCHWAŁA NR II/15/2022 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022:

https://bip.malopolska.pl/api/files/2914714