Skip to content

Program Opieka Wytchnieniowa Edycja 2022

znaki_strona_www(2)

Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

wsparcie dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
i osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej.