Skip to content

Kadra CUS

Dyrektor CUS
mgr inż. Małgorzata Kubica
mkubica@cus-alwernia.pl

Dział Pomocy Środowiskowej:

1. Zespół ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej:

 • Pracownicy socjalni (rejony opiekuńcze):
  tel. 12 306 55 05 w. 42
  mgr Katarzyna Borowska – Kwaczała
  mgr Marzena Gołas – Okleśna
  Dominika Józefik – Nieporaz, Podłęże, Mirów, Alwernia (bloki)
  Beata Piegza – Grojec, Regulice
  Ewelina Radoszewska – Alwernia (ulice), Źródła
  Iwona Widor – Brodła, Poręba Żegoty
  Katarzyna Koryczan – obsługa informatyczna, system POMOST, sprawozdawczość, listy wypłat
 • Organizator Pomocy Społecznej – mgr Marzena Gołas

2. Zespół ds. organizowania usług społecznych:

 • Organizator Usług Społecznych – mgr inż. Małgorzata Kubica
 • Koordynatorzy Indywidualnych Planów Usług Społecznych:
  mgr Joanna Perończyk
  mgr Katarzyna Borowska
  tel. 12 306 55 05 w. 42

3. Organizator Społeczności Lokalnej – Magdalena Chlebowska

tel. 12 306 55 05 w. 42

Dział Wsparcia Instytucjonalnego:

 • Asystent Rodziny
  tel. 12 306 55 05 w. 42
 • Psycholog (Punkt Informacyjno-Konsultacyjny) – mgr Maria Łuckoś
 • Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży – wychowawcy:
  mgr Magdalena Kudzia
  Anna Mędrala – Ropka

Dział Rodzina

(świadczenia dla rodzin z dziećmi, fundusz alimentacyjny, świadczenia opiekuńcze, pomoc materialna dla uczniów)
tel. 12 283 30 31 w. 22
tel. 12 306 55 05 w. 41
e-mail: dzial.rodzina@cus-alwernia.pl

Inspektor – mgr inż. Patrycja Kurzańska
Referent – Agnieszka Kaszuba

Dział Finansowo-Księgowy 

tel. 12 283 30 31 w. 24
Główny Księgowy – mgr Marzena Łytek
Inspektor ds. księgowości – mgr Joanna Perończyk

Gminny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej

Przewodnicząca Zespołu – Magdalena Chlebowska
Z-ca Przewodniczącej – mgr Marzena Gołas

tel. 12 306 55 05 w. 42
e-mail: z.inter@cus-alwernia.pl

Dział Administracyjno-Organizacyjny

Dziennik Podawczy – pokój nr 1 (I piętro)

Inspektor – mgr Marzena Patyk

Inspektor Ochrony Danych Osobowych – mgr inż. Patrycja Kurzańska
e-mail: iod@mops.alwernia.pl