Skip to content

Kadra CUS

Dyrektor CUS
mgr inż. Małgorzata Kubica
mkubica@cus-alwernia.pl

Dział Pomocy Środowiskowej:

1. Zespół ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej:

 • Pracownicy socjalni (rejony opiekuńcze):
  tel. 12 306 55 05 w. 42
 • Alwernia – Ewelina Radoszewska
  Brodła, Poręba Żegoty, Mirów – Iwona Widor
  Grojec, Regulice – Beata Piegza
  Kwaczała, Nieporaz – mgr Katarzyna Borowska
  Okleśna – mgr Marzena Gołas
  Źródła, Podłęże – mgr Joanna Perończyk
 • Pracownicy socjalni (praca socjalna):

  mgr Agnieszka Wacławek
 • Organizator Pomocy Społecznej – mgr Marzena Gołas

2. Zespół ds. organizowania usług społecznych:

 • Organizator Usług Społecznych – mgr inż. Małgorzata Kubica
 • Koordynatorzy Indywidualnych Planów Usług Społecznych:
  mgr Agnieszka Wacławek
  mgr Katarzyna Borowska
  tel. 12 306 55 05 w. 42

3. Organizator Społeczności Lokalnej – Magdalena Chlebowska
tel. 12 306 55 05 w. 42

Dział Wsparcia Instytucjonalnego:

 • Asystent Rodziny – mgr Sylwia Spuła-Wojnar
  tel. 12 306 55 05 w. 42
 • Psycholog (Punkt Informacyjno-Konsultacyjny) – mgr Maria Łuckoś
 • Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży – wychowawcy:
  mgr Magdalena Kudzia
  Anna Mędrala – Ropka

Dział Rodzina

(świadczenia dla rodzin z dziećmi, fundusz alimentacyjny, świadczenia opiekuńcze, pomoc materialna dla uczniów)
tel. 12 283 30 31 w. 22
tel. 12 306 55 05 w. 41
e-mail: dzial.rodzina@cus-alwernia.pl

Inspektor – mgr inż. Patrycja Kurzańska
Inspektor – mgr Marzena Patyk
Referent – Agnieszka Kaszuba

Dział Finansowo-Księgowy 

tel. 12 283 30 31 w. 24
Główny Księgowy – mgr Marzena Łytek
Księgowy – mgr Joanna Perończyk

Inspektor Ochrony Danych Osobowych – mgr inż. Patrycja Kurzańska
e-mail: iod@mops.alwernia.pl