Fundusz alimentacyjny

Od dnia 1 października 2008 r. weszła w życie ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów regulująca  zasady przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym oraz zakres działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych. Zgodnie z art. 1 a ustawy świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują obywatelom polskim oraz  cudzoziemcom (świadczenia otrzymać mogą m.in. cudzoziemcy przebywający […]

Więcej