Skip to content

Usługi wytchnieniowe

Centrum Usług Społecznych w Alwerni realizuje w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Alwernia” usługi społeczne dla wszystkich Mieszkańców Gminy określone w Programie Usług Społecznych w Gminie Alwernia na lata 2021-2023.

Planuje się organizację wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych, w tym uruchomienie poradnictwa psychologicznego, zajęć o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym (np. szkolenia specjalistyczne z opieki nad niepełnosprawna osobą).

Opiekunów osób niepełnosprawnych zainteresowanych tą formą wsparcia prosi się kontakt z pracownikami CUS.