Skip to content

Usługi wsparcia specjalistycznego

Centrum Usług Społecznych w Alwerni realizuje w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Alwernia” usługi społeczne dla wszystkich Mieszkańców Gminy określone w Programie Usług Społecznych w Gminie Alwernia na lata 2021-2023.

Planuje się organizację transportu do placówek zdrowia, mobilnych usług specjalistycznych, w tym np. psychiatrii środowiskowej, poradnictwa grupowego i indywidualnego dla osób/rodzin np. mediacje, konsultacje psychologiczne, prawne, poradnictwo zawodowe, terapia uzależnień, terapia dla ofiar i sprawców przemocy, organizacja sprzętu medycznego.

Osoby zainteresowane tą formą wsparcia prosi się kontakt z pracownikami CUS.