Skip to content

Usługi społeczne

Centrum Usług Społecznych w Alwerni realizuje w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Alwernia” usługi społeczne dla wszystkich Mieszkańców Gminy określone w Programie Usług Społecznych w Gminie Alwernia na lata 2021-2023.

W myśl art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, Rada Miejska może przyjąć, w drodze
uchwały, program usług społecznych, określający usługi społeczne wynikające z potrzeb wspólnoty samorządowej. Opracowywanie, przyjmowanie, realizowanie
i ocena programów usług społecznych należy do zadań własnych gminy o charakterze fakultatywnym.

Celem Programu jest zwiększenie dostępności do zintegrowanych usług społecznych organizowanych dla mieszkańców Gminy Alwernia.

Na na podstawie diagnozy potrzeb mieszkańców Gminy Alwernia zaplanowano następujące usługi społeczne:

  1. Usługi wsparcia specjalistycznego
  2. Usługi wytchnieniowe
  3. Asystent osoby starszej lub/i z niepełnosprawnością
  4. Centrum aktywności dla seniorów
  5. Usługi integracyjne i edukacyjne dla rodzin
  6. Animacja środowiskowa i wolontariat

W chwili obecnej realizowane są:

– usługi wytchnieniowe dla opiekunów osób niepełnosprawnych – osoba zatrudniona przez CUS

– usługa asystenta osoby starszej lub/i z niepełnosprawnością – osoba zatrudniona przez CUS

– usługi integracyjne i edukacyjne dla rodzin oraz animacja środowiskowa i wolontariat – organizowane przez Stowarzyszenie dla Edukacji MOST w Kwaczale,

– usługa społeczna Centrum Aktywności dla Seniorów – organizowana przez Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Porębie Żegoty

Dołącz do nas!

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt:

z pracownikami CUS – Koordynatorami Indywidualnych Planów Usług Społecznych pod nr tel. 12 283 30 31 lub 12 306 55 05

z przedstawicielami stowarzyszeń realizującymi usługi społeczne:

Stowarzyszenie dla Edukacji MOST – prezes Krzysztof Kurzański

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga – przewodnicząca Bogusława Majchrowska