Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej/ zapytanie ofertowe – świadczenie usług opieki wytchnieniowej (Program pt.: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024)

Program pt.: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 realizowany na podstawie ustawy z dnia 23  października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym   Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Alwerni zaprasza do składania ofert na świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla maksymalnie 10 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym […]

Więcej