Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie zamówienia – dietetyk oraz neurologopeda (projekt CUS w Gm. Alwernia)

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Alwernia ogłasza wyniki postępowania o udzielenie zamówienia na realizację następujących usług: – Indywidualne poradnictwo dietetyczne – Indywidualne poradnictwo neurologopedy Projekt: „Centrum Usług Społecznych w Gminie Alwernia” nr POWER.02.08.00-000054/20 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Oś  priorytetowa II,  Efektywne polityki publiczne dla […]

Więcej