Świadczenie usług opieki wytchnieniowej (opieka całodobowa) – ogłoszenie wyników konkursu ofert – Program pt.: „Opieka wytchnieniowa” edycja 2024

Program pt.: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 realizowany na podstawie ustawy z dnia 23  października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Alwerni informuje, że dokonano wyboru oferty na świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla mieszkańców gminy Alwernia w ramach 14 dniowego pobytu całodobowego w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Zadanie realizował będzie podmiot: […]

Więcej