Zapraszamy Mieszkańców Gminy Alwernia do korzystania z bezpłatnych usług społecznych! (aktualne do 31.12.2023 r.)

  Centrum Usług Społecznych w Alwerni zaprasza serdecznie do korzystania z bezpłatnych usług społecznych adresowanych do wszystkich Mieszkańców Gminy Alwernia realizowanych w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Alwernia” Nr POWR.02.08.00-00-0054/20: Asystent osoby starszej i/lub niepełnosprawnej Pomoc Asystenta w codziennym funkcjonowaniu, świadczona osobom starszym, niesamodzielnym lub z niepełnosprawnością Usługi wsparcia specjalistycznego Wsparcie dla osób […]

Więcej