Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967) wprowadziła dodatek dla gospodarstw domowych przysługujący osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, […]

Więcej