Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” Edycja 2024 – diagnoza potrzeb

Dnia 16 sierpnia 2023 roku rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024. Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym […]

Więcej