Ogłoszenie – otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego będącego usługą społeczną (projekt CUS w Gm. Alwernia)

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Alwerni ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego będącego usługą społeczną w Programie Usług Społecznych w Gminie Alwernia na lata 2021-2023: Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu, który zrealizuje następujące usługi społeczne: 1.       „Usługi Animacji środowiskowej i wolontariatu” 2.       „Usługi integracyjne i edukacyjne dla rodzin” Projekt „Centrum Usług Społecznej w […]

Więcej