Ogłoszenie – wynik otwartego konkursu ofert (projekt „Aktywna Alwernia”)

  Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Alwerni ogłasza wynik otwartego konkursu ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej uczestników projektu realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Alwerni pod nazwą „Aktywna Alwernia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.2, Poddziałanie 9.2.1.   Szczegóły: ogłoszenie […]

Więcej