Udział w komisji konkursowej

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Alwerni zaprasza przedstawicieli organizacji samorządowych do udziału w komisji konkursowej w związku z otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej uczestników realizowanego przez CUS Alwernia projektu nr RPMP.09.02.01-12-0163/18 „Aktywna Alwernia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata […]

Więcej