Skip to content

Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej

opiekun

Starość jest naturalnym etapem życia. Powinna być okresem spokoju, odpoczynku, kontaktów z bliskimi.

Jednak okres ten wiąże się również z problemami zdrowotnymi, utrudniającymi normalne, sprawne funkcjonowanie.

Osoby starsze potrzebują w niektórych obszarach życia wsparcia otoczenia, w innych radzą sobie samodzielnie.

Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej to usługa społeczna realizowana przez Centrum Usług Społecznych w Alwerni, mająca na celu wsparcie osób starszych, samotnych, z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu.

Często konieczna jest pomoc w zrobieniu zakupów, powadzeniu gospodarstwa domowego, w zakresie pielęgnacji czy pomoc w podawaniu leków.

Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej zatrudniony w CUS Alwernia ma w chwili obecnej pod swoją opieką 8 osób, którym świadczy pomoc w miejscu zamieszkania.

Osoby zainteresowane wsparciem w formie Asystenta osoby starszej i niepełnosprawnej proszone są o kontakt z pracownikami CUS.