wniosek o Kartę Dużej Rodziny (ogólnopolską)

DRUKI DO POBRANIA: DO WYDANIA KDR (obowiązkowo): 1. Wniosek KDR Ogólnopolska 2. oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej (rodzice) 3. wkładka do wniosku KDR (powyżej 3 dziecka) (wkładka dot. danych osobowych członków rodziny –  powyżej 3. dzieci) DO PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI KARTY (dla dziecka powyżej 18. roku życia) 1. Wniosek KDR Ogólnopolska 2. oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej (rodzice) […]

Więcej