Aktywna Alwernia

Projekt „Aktywna Alwernia” nr RPMP.09.02.01-12-0163/18, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. okres realizacji: 01.07.2019 – 30.06.2022 r. wartość projektu: 1 938 492,00 zł Cel główny projektu: utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Alwernia. Placówka będzie prowadzona zarówno w formie […]

Więcej